Privacyverklaring

WISA ENSCHEDEB.V., gevestigd aan de Voorjaarsweg 2 – 6 – 8, 7532 SH te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). We verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens op een verantwoorde en wettige manier te behandelen in de zin van artikel 4.5.6 FF EU-gegevensbeschermingsverordening (GDPR-General Data Protection Regulation)
In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via office@wisa.nl

Onderstaand vind je uitleg over:

 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
 • Hoe wij persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Websites van derden
 • Minderjarigen
 • Wijzigen in deze privacyverklaring
 • Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • Inwerkingtreding

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites, diensten en/of producten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • NAW-Gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Functie
 • Bankrekeningnummer
 • Sollicitatie-gegevens
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals onderwerp of een vraag of opmerking in het contactformulier

Met welk doel verwerkt WISA persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om uw inschrijving, aanvraag en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun u zich altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich eventueel heeft aangemeld.
 • Om uw sollicitatie te verwerken.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om deze website te verbeteren.

Hoe WISA persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier nog vragen over dan kun u contact opnemen met office@wisa.nl

Delen van persoonsgegevens door WISA met derden

We verstrekken uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verklaringen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens WISA ENSCHEDE BV, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Shockmedia.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

Hoe WISA persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via office@wisa.nl.
We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
– Alle medewerkers van WISA die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
– DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@wisa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wijzigen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WISA ENSCHEDE BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via office@wisa.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14 mei 2018.