Code of conduct

Arbeidsomstandigheden
Wisa Enschede BV is van mening dat alle medewerkers met waardigheid en respect behandeld dienen te worden en in elke situatie van de arbeidsverhouding noodzaakt Wisa Enschede BV zich de arbeidsomstandigheden conform de huisregels na te leven. Ze werkt volgens een beleid van de naleving van de wet en ze streeft ernaar overal waar zij zaken doet hoge normen van zakelijk gedrag te handhaven.

Werkomgeving
Wisa Enschede BV voorziet zijn werknemers in alle bedrijfsgebouwen van veilige werk- en leefomstandigheden. Adequate voorziening van drinkwater, toiletten, voldoende ventilatie, nooduitgangen, veiligheidsvoorschriften/instructies en medische zorg door inzet van BHV-ers. De voorzieningen/bedrijfsgebouwen zijn gebouwd en worden onderhouden volgens de Nederlandse wetgeving. Installaties en productieprocessen voldoen aan de Nederlandse wetgeving, welke onder controle staan van de Arbeidsinspectie en worden jaarlijks geüpdatet.

Lokale productie en uitsluiting van kinderarbeid

Productie
In sommige landen waar ballonnen worden vervaardigd bestaat helaas nog kinderarbeid. Wisa Enschede BV aanvaardt geen kinderarbeid of dwangarbeid. Dit geldt zowel op eigen locatie als bij producenten van onze producten.
Wij gebruiken daarom uitsluitend producten en materialen welke afkomstig zijn uit gecontroleerde producties. De regels over alle vormen van kinderarbeid en of dwangarbeid worden door Wisa Enschede BV en hun leveranciers gerespecteerd in overeenstemming met het Verdrag 138 van de International Labour Organisation (ILO).

Actieve controle
Wisa Enschede BV werkt actief om kinderarbeid te voorkomen. Zo worden door de directie regelmatig onaangekondigde visites afgelegd bij toeleveranciers om niet alleen controle uit te oefenen op de productie en producten, maar ook op kinderarbeid en de totale arbeidsomstandigheden.
Consequenties; Bedrijven welke zich niet aan het principe ‘no child labour’ houden, worden door Wisa Enschede BV uitgesloten. Wisa verlangt daarom ook dat alle partners deze filosofie volgen. We baseren onze acties op de verklaring over de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (1989), die het basisprincipe definieert dat stelt dat de belangen van het kind altijd op de eerste plaats moeten komen. Elke vorm van exploitatie van kinderen is ontoelaatbaar.

Non-discriminatie
Wisa Enschede BV en haar partners voeren een beleid van non discriminatie, welke voldoet aan de lokale- en nationale wetgeving op grond van ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, fysieke mogelijkheden, nationale oorsprong en enige andere toepasselijke verboden basis.

Vergoeding arbeidstijden
Medewerkers van Wisa Enschede BV worden eerlijk gecompenseerd en voorzien van lonen en uitkeringen welke voldoen aan de lokale wetten. Deze omvat de passende vergoeding voor overwerk en andere premies welke vereist zijn door de wet. Wisa Enschede BV zal hierbij voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten m.b.t. werktijden, maximale werktijden en werkdagen, welke vastgesteld zijn in de arbeidsovereenkomst en huisregels.