MVO / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijkheid en arbeidsomstandigheden
Wisa Enschede BV richt zich bij de vervaardiging van haar producten op duurzaamheid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus om altijd aan de top te blijven. Dit houdt in dat de aandacht van het milieu, de productie en het bewaken van de arbeidsomstandigheden waaronder producten worden vervaardigd en dat de medewerkers eerlijk en waardig worden behandeld.

Innovatie en kwaliteitsverbetering
MVO speelt een steeds belangrijkere rol in de reclame-industrie. Daarom investeren we in innovatie en kwaliteitsverbetering om mens en milieu waar mogelijk te ontzien. Bij de ontwikkeling van onze producten houden we in alle fases rekening met het milieu en bevorderen we actief recycling, intern en in de samenleving. Daarmee voorkomen we milieuverontreiniging en beperken we de milieurisico’s.

Bewustwording
Gedurende de dagelijkse werkzaamheden binnen onze organisatie zijn we ons zeer bewust van onze omgeving. Zo bekijken we hoe we onze faciliteiten zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen maken door bijvoorbeeld warmteterugwinning in onze productieruimtes. Hiermee wordt o.a. de aandacht voor het milieu en de productie gewaarborgd, het toezicht op de arbeidsomstandigheden waaronder onze producten worden vervaardigd en dat medewerkers eerlijk en met waardigheid worden behandeld.

Dit kunnen wij richting onze klanten waarborgen aangezien wij ook de MVO prestaties van onze toeleveranciers kennen en er dus aan alle kanten transparantie geboden wordt.