Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Wisa Enschede BV nemen wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid (Corporate Social Responsibility) serieus bij onze productieprocessen en de optimalisering van onze producten, om
ten allen tijde altijd met mogelijke productiefaciliteiten in de markt voorop te kunnen blijven lopen. 

Innovatie en kwaliteitsverbetering

MVO speelt een steeds belangrijkere rol in de reclame-industrie. Daarom investeren we in innovatie en kwaliteitsverbetering om mens en milieu waar mogelijk te ontzien. Zo blijven we voortdurend innoveren en op zoek naar nieuwe technologieën om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Bij de ontwikkeling van onze producten houden we in alle fases rekening met het milieu en bevorderen we actief recycling: intern en in de samenleving. Daarmee voorkomen we milieuverontreiniging en beperken we de milieurisico’s.

Bewustwording

Gedurende de dagelijkse werkzaamheden binnen onze organisatie zijn we ons zeer bewust van onze omgeving. Zo bekijken we hoe we onze faciliteiten zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen maken door bijvoorbeeld warmteterugwinning in onze productieruimtes. Hiermee wordt o.a. de aandacht voor het milieu en de productie gewaarborgd en het toezicht op de arbeidsomstandigheden waaronder en op welke wijze onze producten worden vervaardigd en dat medewerkers eerlijk en met waardigheid worden behandeld.

Dit kunnen wij richting onze klanten waarborgen aangezien wij ook de MVO prestaties van onze toeleveranciers kennen en er dus aan alle kanten transparantie geboden wordt.
De jaarlijkse ISO-rapportage levert hier een belangrijke bijdrage.