Houdbaarheid en opslag van ballonnen

Houdbaarheid van ballonnen

Een algemene houdbaarheidsdatum kan niet altijd gespecificeerd worden aangezien de wijze van opslag zeer bepalend is. Daarom vind u op onze ballonverpakkingen altijd een verpakkingsdatum en waarschuwingstekst, alsmede een opslag- en houdbaarheidsadvies met de informatie dat ballonnen maximaal 1 jaar kunnen worden opgeslagen, met inachtneming van onze aanbevelingen (zie ook de verpakkingstekst). Indien dit advies niet wordt opgevolgd, zal dit het verouderingsproces doen versnellen.

Opslag van onopgeblazen ballonnen

Bij het opslaan van een voorraad ballonnen moet men ook rekening houden met invloeden van buitenaf, zoals: UV-straling, daglicht, zonlicht enz. Deze externe invloeden kunnen de kwaliteit van de kleuren van ballonnen en de drukinkten negatief beïnvloeden.

UV-stralen tasten het grote aandeel proteïnen in latex aan en de stralen veranderen de structuur. Daardoor verliest het latex zijn unieke flexibiliteit zodat de ballon makkelijker knapt. Dit betekent dat een latex ballon (100% natuurproduct) na een jaar compleet gaat ontbinden en de ballonnen onbruikbaar worden. (Het verouderingsproces zelf begint in principe al eerder). Dit is te wijten aan de bestaande productie- en ingrediënten regelgeving volgens REACH en de speelgoedrichtlijn waaronder ballonnen vallen, waarbij de toegestane grenswaarden m.b.t. samenstelling, niet overschreden worden.

Wij raden aan om de ballonnen altijd droog en donker en niet langer dan 12 maanden te bewaren. (aanbevolen temperatuur tussen 15° en 20° Celsius) zodat het latex niet gaat plakken. Vermijd alstublieft ook een lagere temperatuur dan 10° Celsius, aangezien de ballonnen dan hard worden.

Gebruik van opgeblazen ballonnen

Latexballonnen zijn onopgeblazen duurzaam. Door het opblazen van ballonnen wordt het oppervlak circa 15 tot 20 maal vergroot, waardoor het verouderingsproces (aging) veel sneller gaat dan onopgeblazen, omdat ze zo onder spanning staan. Door deze spanning breekt het materiaal langzaam af.

Bij buitengebruik neemt de ballonkwaliteit in aanzien nog sneller af. Bij ballondecoraties etc. treedt het verouderingsproces zeer snel in en bij verhoogde temperaturen nog sneller. Ook luchttechnische installaties zoals b.v. airco’s kunnen een voor ballonnen sterk oxiderende atmosfeer ontwikkelen alsmede door andere invloeden van buitenaf zoals; UV-straling, daglicht, zonlicht enz. Hierdoor gaat het “glanseffect” van de ballonnen zoals u ze ontvangen heeft snel verloren en kunnen hierdoor ook sneller knappen, onder invloed van zuurstof en ozon. Dit is helaas niet te voorkomen, met welke ballon dan ook, waar ook ter wereld !

Ozon is een absolute "rubber killer." Bij sterke beïnvloeding door de ozonlaag, kan de natuurlatex een sterke karakteristieke geur veroorzaken en kunnen microscheuren ontstaan, die de oppervlakte van de ballon aanvallen en het verouderingsproces nogmaals gaan versnellen en kan leiden tot lekkage of het knappen van de ballon.

Wanneer u ballonnen in een winkel op wilt slaan en uitdelen, adviseren wij u hiervoor een ballonnenboom te gebruiken. Indien u ze op de grond legt kan dit b.v. op vloerbedekking geen kwaad, echter op een vloer van steen/beton/hout, kan de dan dan zeer dunne ballonwand dit soms niet verdragen en zullen ballonnen mogelijk knappen.