REACH-verordening


REACH-verordening EG nr. 1907/2006 van het Europees Parlement
Wij bevestigen dat de door ons geleverde producten en hun bestandsdelen voldoen aan alle huidige EU-richtlijnen en er geen registratie nodig is, met uitzondering van enkele ingrediënten van producten uit de accessoires en kunststoffenprogramma.

Toebehoren en Kunststoffen:
Wij zijn slechts ontvangers van kant en klaar afgewerkte producten waarvan de ingrediënten indien nodig registratie onder REACH onderwerp en derhalve door de leveranciers van grondstoffen werden geregistreerd . De monitoring van deze registratie-eisen en het creëren van de veiligheidsinformatiebladen op grond van REACH wordt uitsluitend uitgevoerd door de leveranciers van grondstoffen. Deze verzekerde ons dat zij zich met uw leveranciers en instellingen zijn in een levendige dialoog in de toekomst te voorzien van de beschikking van hun klanten te voorzien van hoogwaardige producten na de invoering van REACH veilige middelen. Bovendien bevestigen wij dat wij aan alle verplichtingen van de REACH – verordening voldoen en dat de geleverde producten en hun ingrediënten derhalve aan REACH – voldoen.

reach