Europese privacy wetgeving

Met ingang van mei 2018 geldt er in de hele Europese Unie nieuwe privacywetgeving.
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet inwoners van de EU meer invloed laten hebben op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven, overheden en organisaties ermee doen.

De gegevens welke in ons systeem opgeslagen zijn, zullen wij nimmer aan derden laten toekomen.

Als u klant bij ons bent, beschikken over onderstaande klantgegevens;

  • Bedrijfsnaam
  • Vestigingsadres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • BTW-nummer
  • Email adres
  • Website adres
  • Namen van eventuele contactpersonen

Indien u wenst dat wij deze gegevens uit ons systeem verwijderen, kunt u dit per email bevestigen aan office@wisa.nl