Milieuverantwoording


WISA Enschede BV besteedt meer dan gewone aandacht aan duurzaam ondernemen
Er worden verregaande maatregelen getroffen ten aanzien van de naleving van milieuvoorwaarden, milieubelasting zoals b.v. energie- en watergebruik, het tegengaan van gebruik van schadelijke chemicaliën en bestrijdingsmiddelen, verontreiniging van bodem, water en lucht en de productie van afval te minimaliseren en het scheiden van afval te optimaliseren en deze continu te verbeteren.

Het beheersen en verminderen van het milieu-impact van Wisa Enschede BV is een essentieel en actief onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Een en ander wordt tevens bevestigd met de certificeringen volgens ISO-Normen.

Thema’s als gebruik van duurzame energie, onderzoek naar milieuvriendelijke vervangproducten, het verminderen van afvalvolumes, reducering van grondstoffenverbruik en een “meten is weten” procedure, zijn sterke krachtlijnen van ons milieubeleid.

Maar we kijken uiteraard verder dan onze eigen muren en communiceren met onze leveranciers op vlak van efficient materiaalgebruik, advies over papier (FSC gecertificeerd), afkomstig van duurzame bosbouw permanent zoeken naar milieuvriendelijkere vervangproducten, naar gebruik van bulkverpakkingen en gegroepeerde transporten.

Hierdoor kent Wisa Enschede een gerespecteerde reputatie voor zakelijke eerlijkheid en integriteit.

duurzaam ondernemen