Geen kinderarbeid


 

Verbod op dwangarbeid en disciplinaire maatregelen in overeenstemming met de ILO conventies

In sommige landen waar ballonnen worden vervaardigd, bestaat helaas nog kinderarbeid, maar Wisa Enschede BV aanvaardt geen kinderarbeid of dwangarbeid bij zijn producenten van hun producten. Derhalve zijn onze ballonnen en ballontoebehoren uitsluitend afkomstig uit gecontroleerde Europese fabricage.
Ook bij de producten die in Enschede vervaardigd worden (zoals b.v. alle papierartikelen) vindt geen kinderarbeid plaats.

Wisa Enschede BV werkt actief om kinderarbeid te voorkomen. Zo worden door de directie regelmatig onaangekondigde visites afgelegd bij de ballonfabrikanten en de fabrikanten van ballontoebehoren en andere producten welke door ons gevoerd worden, om niet alleen controle uit te oefenen op de productie en producten, maar ook op kinderarbeid en de totale arbeidsomstandigheden.

Bedrijven welke zich niet aan het principe “no child labour” houden, worden door WISA Enschede BV uitgesloten en verlangt daarom dat zijn partners deze filosofie moeten volgen. Elke vorm van exploitatie van kinderen is verboden.

We baseren onze acties op de verklaring over de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (1989), die het basisprincipe definieert dat stelt dat de belangen van het kind altijd op de eerste plaats moeten komen. en de regels over de ergste vormen van kinderarbeid en of dwangarbeid, worden door WISA Enschede BV en hun leveranciers gerespecteerd in overeenstemming met het Verdrag 138 van de International Labour Organisation (ILO).

geen-kinderarbeid

1