Arbeidsomstandigheden en werkomgeving


Arbeidsomstandigheden
Wisa Enschede BV is van mening dat alle medewerkers met waardigheid en respect behandeld dienen te worden en in elke situatie van de arbeidsverhouding, noodzaakt Wisa Enschede zich de arbeidomstandigheden conform de huisregels na te leven en streeft naar een beleid van de naleving van de wet, overal waar zij zaken doet en hoge normen van zakelijk gedrag te handhaven.

Werkomgeving
Wisa Enschede BV verstrekt zijn werknemers in alle bedrijfsgebouwen situaties met veilige werk- en leefomstandigheden.  Adequate voorziening van drinkwater, toiletten, voldoende ventilatie, nooduitgangen, veiligheidsvoorschriften en instructies en medische zorg door de inzet van een BHV-er.
De voorzieningen/bedrijfsgebouwen zijn gebouwd en worden onderhouden volgens de Nederlandse wetgeving. Installaties en productieprocessen voldoen aan de Nederlandse wetgeving, welke onder controle staan van de Arbeidsinspectie.

Non-discriminatie

Wisa Enschede BV en zijn partners, voeren een beleid van non discriminatie welke voldoet aan de lokale- en nationale wetgeving op grond van ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, fysieke mogelijkheden, nationale oorsprong en enige andere toepasselijke verboden basis.

Vergoeding arbeidstijden
Medewerkers van Wisa Enschede BV worden eerlijk gecompenseerd en voorzien van lonen en uitkeringen welke voldoen aan de lokale wetten. Deze omvat de passende vergoeding voor overwerk en andere premies welke te betalen en vereist zijn door de wet.
Wisa Enschede BV zal hierbij voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten m.b.t. werktijden, maximale werktijden en werkdagen, welke vastgesteld zijn in de arbeidsovereenkomst en huisregels.

handen-wassen